top of page
Artikler

Grip øyeblikket!


"Carpe Diem", grip dagen. "Kairos", grip øyeblikket. Kultur og religion peker på menneskers mulighet til å gripe øyeblikkets skapende mulighet. Torolf Nordbø synger i ei av sine strofer at "Kvar kvardag kan bli gylden og kvar helgedag bli grå. Kvart minutt så har du valget om du vil knusa eller så, om du vil komma eller gå". Samlivsforskningen viser at det man velger i møte med sin partner i de små øyeblikk i hverdagen som forteller mest om hvordan det går og vil gå med samlivet. Disse øyeblikkene der en vender seg til hverandre er kalt "hverdagens gull i gråstein". Man henvender seg for støtte, hjelp, humor,lek, spenning, fellesskap. Man inviterer den andre til å spille rollen som "klok" eller "dum", "verdifull" eller "uviktig". Man kan imøtekomme kontakten, la være å svare eller engasjere seg eller kritisere den som inviterer. Enhver liten henvendelse fra deg er en invitasjon til andre om å komme nærmere eller trekke unna. Mange kommer terapi etter at den ene har sjøsatt tanken om å vurdere skilsmisse. Den andre er overrasket og sier "hvorfor har du ikke sagt noe dette før? Jeg visste ikke at det var så alvorlig....Den andre pleier da si:"Jeg har prøvd i mange år". Dette er vonde rystelser i grunnvollene. Avstanden mellom den enes beskrevne virkelighet og den andres erfarte virkelighet kan være stor. Grunnene kan være flere. Oftest skjer det etter man har vært gift i flere år. Oftest opplever den ene at kontakten er forvitret og en følelse av avstand og ensomhet har bitt seg fast. Det er et ordtak som sier at " Det er ikke Intensjonene, men Retningen din som avgjør din Destinasjon". Hva du sier du vil er viktig. Hva du gjør med øyeblikkene avgjør i stor grad hvor sterkt forholdet er. Det er øyeblikk som bygger vennskap, hvordan man beholder vennskapet gjennom konflikt, og hvordan man bygger meningsmettede historier og personlige ritualer. Pågående skattejakt for å bli bedre kjent Hva vet du om din partner? Er du nysgjerrig? Orienterer du deg om din partners tanker og følelser? Vil din partner kunne si om deg "Partneren min vil ikke alltid noe spesielt med spørsmålene sine- han er bare interessert". Å være virkelig kjent, virkelig forstått og virkelig interessert gir styrke og mot. Anerkjennelse som et hovedprosjekt Leter du etter muligheter i hverdagen for å oppmuntre, svare på små henvendelser,bekrefte at du vet hva den andre trenger akkurat nå. Omsetter du det du vet om den andre i praktisk handling? Ser du på din partner, viser du din partner at du setter pris på å se ham når han kommer inn i rommet? Når de tomme dagene er nå Et råd kommer likevel til deg som har opplevd at partneren snakker om manglede følelser, avstand og seperasjon. Det er lett i fortvilelsen å ty til overtalelseskunster og ressonementer.Man vil overbevise om at den andre tar feil. Kanskje bruker man "egoistordet" og nedjusterende karakteristikker i et feilslått forsøk på å kalle tilbake den andre. Forskningen sier at parets vennskap med ingredienser berørt ovenfor påvirker selve grunnforståelsen av forholdet, perspektivet på alle sider av samlivet, ja tilliten til hverandre. Har interessen, anerkjennelsen og kontakten forvitret er perspektivet negativt. Det er et Substantiv, ikke et verb. Det er et resultat ikke et valg. Det lar seg ikke manipulere med "tenk annerledes". Klarer du søke å møte din partner med interesse for vanskelige følelser og tanker? Redsel for å miste kan bli som sand i ørene og rystelser i kroppen.Man kan være redd at ved å vise forståelse så forsterker man retningen mot samlivsbrudd. Søk oppmuntring hos de kloke, slik at du jobber for å sette deg inn i din partners perspektiv og historie. Forståelse er avgjørende steg på veien til reperasjon og oppbygging. Prøv å ta ansvar for dine bidrag. Når det gjelder øyeblikk, nysgjerrighet og imøtekommelser: Hva handler om dine følelser, hva du har erfart eller lært hjemmefra? Det er lett å bli redd for at det å ta ansvar og erkjenne egne bidrag skal bety spikeren i kista for samlivet. Faren om du ikke våger dette er at din partner føler seg enda mer alene, isolert, skyldbetynget og at problemene fortsetter å forsterke seg.


Aktuelt
Forskning
bottom of page