Artikler

Videosamtaler de pågående ukene

Av hensyn til smittevern under den pågående epidemien, vil alle samtaler og møter tilbys over nett eller telefon de kommende ukene.

Dette gir muligheter:

- Avgrenser behov for reise og barnevakt.

- Lar seg gjennomføre uavhengig av karantene.

- Er tilgjengelig uten ekstra bekymring for å bli smittet.

- Beskytter ekstra sårbare grupper

Aktuelt