top of page
Artikler

Forskning


Professor Emeritus i psykologi, John M. Gottman og kjent som verdens fremste samlivsforsker. Studier av tusener av par over snart 40 år har gitt inngående kunnskap om hvilke holdninger og atferd som kjennetegner varige parforhold. Kunnskapen har vist seg gyldig i flere studier der nå professoren kan forutsi stabilitet eller brudd, 6 eller 15 år frem i tid, med 91- 95% sikkerhet.

Gottman har også forsket på hvordan holdninger og atferd i par og foreldrelasjonen påvirker barns utvikling, evne til å roe seg, fokusere, knytte vennskap og løse utfordringer. Han har også studert hvordan man kan beskytte barnet sitt mot de verste skadevirkningene av skilsmisse. Fakta er skilt fra etablerte myter om hva som skaper gode og varige samliv.

Gottman har dernest forsket på hvor hjelpsomme ulike terapeutiske verktøy er for at par i risikosonen skal kunne styrke og opprettholde et godt samliv.

John M. Gottman har skrevet over 200 vitenskapelige artikler og er forfatter eller medforfatter av over 40 bøker, både fagbøker og bøker for folk flest. «Science of trust», What makes love last», «Seven principles for making marriage work»

Hvordan gir Gottman dere nytte av denne forskningen:

Gottmans metode for parterapi, basert på forskningen.

Samlivskurset «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold, 7 nøkler» , gir dere kunnskaper og erfaringer med vanene som bygger trivsel og varighet.

Samlivskurset «Bringing Baby Home» gir kunnskaper og ferdigheter for å styrke parforholdet, foreldrerelasjonen og forholdet til barnet. Studier har vist betydelig effekt på parforhold som tar kurset før babyen kommer :-) Mindre bruddprosent, større vedvarende trivsel, barn som smiler mer, og antall med symptomer på fødselsdepresjoner blir mer enn halvert.

Dere kan lese boka «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold, 7 nøkler fra verdens fremste samlivsforsker»

Hvordan merker du dette om du søker terapi hos meg? Vi starter med kartlegging og forståelse av forholdet og deres historie, før vi enes om en velbegrunnet plan for videre arbeid.

Vi starter digitalt med Gottmans profesjonelle spørreskjema. Dere kommer felles og så hver for dere. I neste fellessamtale, der samarbeider vi om å oppsummere hvordan vi kan forstå det vi er kommet frem til.


Aktuelt
Forskning
bottom of page