top of page
Artikler

Hjelper positiv tenkning?


Å fokusere på det gode sammen kan hjelpe Forskningen om hjelpen ved positiv tenking er stor. Man kan merke det bare man man kikker gjennom gamle fotoalbumer en kveld, eller mimrer om reiser og gode opplevelser man har hatt sammen som par. Kanskje man tar tid til å fortelle hverandre om hva man har opplevd som de beste periodene av samlivet og hvordan man forstår det? Kanskje man setter seg ned å forteller hverandre om tre positive egenskaper man oppfatter at partneren oftest er i besittelse av, og hvordan de har beriket forholdet og relasjonene rundt dere? Alt dette kan være korte "mimre- og anerkjennelsesruter" tilbake til gode følelser som setter en på et godt spor. "Det kan bli bål av gamle glør" Å fokusere på å "hente opp" gode tanker om partneren kan hjelpe Når forholdet er fastkjørt i negative sirkler, kan gode tanker man hadde om partneren komme helt i bakgrunnen. Det hjelper å sette seg ned å skrive om hva man satte pris på da man møttes, hva man har satt pris på i livet med den andre og hva man er stolt over. Kanskje hjelper det å tenke på hva man ville ha mistet, for å leve seg inn i hva man hadde savnet og tapt ved et brudd. Hva gjør virkelig den andre i den hensikt å være god med meg? Å sende en sms til dagen for å dele en av de gode tankene du har tenkt om den andre, kan være en livspust. Kanskje en takk på sms til dagen? Å manipulere "sluttresultatet" med anbefalinger om positivitet hos den andre hjelper IKKE Som par har kan man fungere på sitt beste eller sitt verste. Vi kan kalle det et positivt modus eller et negativt modus. Gottmans forskning viser at dette er målbart; ved å måle bl.a stresshormoner i blodet og puls. Moduset påvirker også hvordan man husker fortiden, beskriver nåtiden og vurderer fremtiden. Terapeuter ser dette på nært hold. Når par kommer til terapi og når de fullfører terapi, er fortellingen om forholdet merkbart forskjellig. Et negativt modus påvirker alle sider av forholdet; vennskap, det man gjør sammen og måten man snakker om vanskeligheter. Gottman sier at negtivt modus ikke kan manipuleres eller påvirkes direkte i det hele tatt. Anbefaler du partneren din "bare tenke litt mer positivt", blir nok situasjonen hvertfall ikke bedre. Men; Det å fokusere på å være interessert i sin partner, være imøtekommende og inviterende, samt det å jobbe med å anerkjenne din partner vil hjelpe. Du kan oppmuntre og hjelpe deg selv til å jobbe for å vokse på disse områdene! Positivitet og måten du søker påvirkning på din partner Man søker å påvirke partneren på ulike måter. Det er et skille mellom dem som gjør det gjennom "feilmeldinger og mangellapper" og dem som søker påvirkning hovedsaklig gjennom å scanne virkeligheten etter muligheter for anerkjennelser av partneren. Det er lettere å bygge en "anerkjennelseskultur" i forholdet, dersom man ser etter det positive og uttrykker det man setter pris på. Har du lett for levere "feilmeldinger" er det ulike grep å vurdere; Se på hvordan du tenker om deg selv og dine følelser. Er det mye kritikk i måten du tenker om deg selv? Er det mykere måter å dele sine klager på? "Falsk positiv" Noen søker virkelig å forstå og forsikrer seg om at en har forstått den andres perspektiv, før man ser på løsninger sammen og bruker all sin positive energi for å nå målet. Da er det ofte "ekte" positivitet. Andre igjen bruker ordene "Jeg er litt enklere enn deg", "Jeg er mer løsningsorientert enn deg", "Jeg ser mer fremover enn deg og dveler ikke ved fortiden", "Jeg ser nok mer positivt på det enn deg", "Kan vi ikke fokusere på det som fungerer"... Noen ganger er dette ikke uttrykk for positivitet, men mer "kan du ikke bare se det slik jeg ønsker du skal se det, så er det ikke noe problem". Slik sett uttrykker det mer begrensninger i å forstå eller interessere seg for den andre sitt perspektiv. Er det gjenkjennelige scener og forklaringer for deg, så er det mye forståelig i at det blir sånn, men positivitet er det ikke, når det dreier seg om parforhold. Forskningen oppsummerer Den som arbeider med interesse for å orientere seg om hvordan partneren har det og tenker, og bærer denne kunnskapen med seg, skaper noe positivt. Den som arbeider for å bygge anerkjennelseskultur i familien og omsette det de vet om den andre til det gode, skaper positivitet og bygger tillit. Den som er imøtekommende og vennlig inviterende til kontakt, bygger noe positivt. Det å bygge gode ritualer for å ivareta at dette skjer, skaper noe positivt Mulig positiv tanke: "Jeg kan finne en ting å si takk for, mens jeg smiler og ser den andre i øynene"


Aktuelt
Forskning
bottom of page